מענק שחרור ופיקדון

חיילים אשר השלימו את שירותם הצבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון זכאים לקבל מענק שחרור וכן פיקדון אישי. גובה המענק והפיקדון משתנים בהתאם למשך וסוג השירות הצבאי, כאשר קיימות מגבלות למימוש הפיקדון האישי בחמש השנים הראשונות מיום השחרור.

מחשבון מענק ופקדון אישי:

https://www.hachvana.mod.gov.il/maanak/Pages/CalculatorAndDeposit.aspx

·         הכשרה מקצועית – מימוש הפיקדון למטרת הכשרה מקצועית יתאפשר במוסדות המוכרים בחוק על ידי משרד העבודה. התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוסד הלימודים.

·         דיור – לרכישת דירת מגורים שנרכשה לאחר תום השירות הסדיר ובתנאי שתהיה על שם החייל המשוחרר. התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוכר הדירה.

·         הקמת עסק – לפתיחה או הקמה של עסק חדש על ידיד עצמאי או הצטרפות לשותפות.

·         נישואין –  לנישואין לאחר תום השירות.

·         רישיון נהיגה –  ניתן גם לממן שיעורי נהיגה על ידי הפיקדון.

 

כספי הפיקדון אינם מועברים ישירות לחשבון הבנק האישי, ועל מנת לקבל את הכסף למטרות הכתובות הנ”ל, יש למלא טופס “בקשה למשיכת כספים מהפיקדון”. בהתאם להוראות.

רק לאחר 5 שנים מהשחרור, יועבר הכסף של הפיקדון ישירות לחשבון הבנק שלכם.

דילוג לתוכן