אתרי גידול חקלאיים

אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה
עבודה בלתי מקצועית באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה מזכה במענק, לרבות עבודת ניקיון.

עבודת פקידות אינה מזכה במענק.

תחום עיסוק​ עבודות שמזכות במענק​ עבודות שלא מזכות במענק
אתרי גידול חקלאיים ​עבודה בלתי מקצועית בענפי החקלאות כמו: שתילה, קטיף, הדברה, אבטחה ושמירה – ​אבטחת יישובים חקלאיים
– עבודות גינון ופיתוח בגנים ציבורים, בגנים פרטיים ובבתים משותפים.
משתלות​

– עבודה חקלאית במשתלות שעיקר עיסוקם בגידול, הנבטה ומכירת שתילים לחנויות.

– עבודה חקלאית בחממות

– עבודה מנהלתית במשתלה

– עבודה בחנות המשתלה

– עבודה ב-“משתלה” העוסקת במכירה בלבד

טיפול בבעלי חיים​

עבודה בחווה לגידול בעלי חיים

– בית ספר לרכיבה

– מרכז לרכיבה טיפולית

– אימון לרכיבת ילדים ומבוגרים

– פנסיון ואילוף סוסים

– גני חיות ופינות חי

– שיקום חיות עזובות

– פנסיון כלבים

​אריזה ומיון תוצרת חקלאית

– אריזה ומיון בבתי אריזה (המקום הראשון שאליו   מגיעה התוצרת החקלאית מהשדה)

– אבטחה ושמירה בבתי אריזה

– עבודת מיון תוצרת חקלאית ברשתות שיווק או שאינה מבוצעת בבתי האריזה

– עבודה פקידותית בבתי אריזה

קרן קיימת לישראל ואתרי טיולים​ ​עבודה חקלאית ביערות קרן קיימת לישראל ​סימון שבילים למטיילים

דילוג לתוכן