תוכנית ממדים ללימודים

תוכנית “ממדים ללימודים“, של האגף והקרן לחיילים משוחררים, מעניקה סיוע ללימודי תואר, ומיועדת לחיילים שהתגייסו החל מ-1.7.2013  ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד).

התוכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות, כאשר היתרה, בגובה שליש, תשולם על ידי החיילים המשוחררים מהפיקדון האישי שנזקף לזכותם (במידה ומסיבות שונות אין יתרת פיקדון, ניתן לשלם את הסכום הזה גם ממקורות כספיים אחרים של החיילים המשוחררים).

  • שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות, המהווים סך של עד 6,839.33 ₪ (נכון לשנת תש”פ) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל – הנמוך מביניהם.
  • ההטבה תינתן לכל שנה עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו עבור 4 שנות לימוד.
  • משוחררים בעלי תואר ראשון, העומדים בתנאי הזכאות לתוכנית, יהיו זכאים למימון תואר שני עבור 2 שנות לימוד בלבד.
דילוג לתוכן